HIGH CAPITAL MANAGEMENT to inwestycyjna spółka holdingowa specjalizująca się w rynku nieruchomości. Firma koncentruje się na budowie i zarządzaniu nowoczesnymi projektami nieruchomościowymi, dążąc do maksymalizacji zysków i dywersyfikacji portfela. Stosuje zaawansowane strategie zarządzania ryzykiem i unikatowe podejście inwestycyjne, aby osiągnąć sukces na konkurencyjnym rynku nieruchomości. Wartości spółki to odpowiedzialność, przejrzystość, uczciwość oraz ciągłe dążenie do doskonałości i innowacji.

Grupa High Capital Management w liczbach (stan na 26.02.2024 r.)

10m2
PUM

PUM – Powierzchnia Użytkowa Mieszkalna. PUM to końcowa powierzchnia mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, bez części przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Obecnie w przygotowaniu w ramach HCM jest ok 11 000 m2 PUM.

10mln PLN
GDV

GDV – Gross Development Value. GDV to wartość projektu brutto określająca prognozowany przychód po ukończeniu i sprzedaży projektu deweloperskiego. Obecne łączne GDV realizowanych projektów wynosi ponad 200 000 000 PLN.

GRUPA KAPITAŁOWA

HIGH CAPITAL MANAGEMENT

High Capital Management („HCM”), jako spółka holdingowa w Grupie Kapitałowej, zarządza projektami inwestycyjnymi w sektorze nieruchomości. Jako portfolio manager odgrywa kluczową rolę w identyfikacji, analizie i realizacji inwestycji. Jest również strategicznym i większościowym inwestorem w tworzonych wehikułach inwestycyjnych, co dodaje dodatkową warstwę kontroli i bezpieczeństwa w całym procesie inwestycyjnym.

Każdy z projektów w portfolio High Capital Management  jest prowadzony przez  dewelopera wyspecjalizowanego w konkretnym sektorze rynku nieruchomości zgodnie ze strategią grupy. Dzięki temu HCM jest w stanie zapewnić szeroką dywersyfikację portfela inwestycyjnego. To strategiczne podejście do zarządzania aktywami minimalizuje ryzyko i zwiększa potencjał zysku dla inwestorów.

W modelu biznesowym spółki holdingowej znaczącą rolę odgrywają także relacje z inwestorami i partnerami biznesowymi. Wykorzystując różnorodne źródła finansowania, takie jak kredyty bankowe, emisje akcji czy partnerstwa strategiczne, spółka jest w stanie realizować ambitne projekty deweloperskie i inwestycyjne, umacniając swoją pozycję na rynku nieruchomości.

SPÓŁKI

PARTNERZY

W RAMACH SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ

PROJEKTY

Deweloperski aspekt działalności jest silnie ukierunkowany na innowacyjność i zrównoważony rozwój.
Grupa kapitałowa stawia na ekologiczne rozwiązania, starając się minimalizować wpływ swoich projektów na środowisko naturalne.
Spółki deweloperskie z grupy HCM ścisłe współpracują z lokalnymi władzami i społecznościami
w celu tworzenia projektów, które są zgodne z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

AKTUALNOŚCI

W SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ